202 CREUAT

Creuat de Akita Inu, mascle, de edad 3, 4 anys.

202