222 CADELL

Cadell de Ratero, mascle, 3, 4 mesos d´edad, molt tranquil.

222