297 CREUAT DE LABRADOR

297 Creuat de labrador, mascle, de nom Kion, naixcut el 28/10/2016, amb xip.

297