305 BRETO

Breto, femella, edad: sis, set anys. Molt bona de companyia.

305