308 CREUAT

 Creuat, mascle, de un any i mig.

308