33 A.STANFORD

A.Stanford, mascle, any i mig d´edad, no es porta bé amb altres animals.

33