45 MESTIS

Mestis, femella, 5,6 anys d`edad, amb una pata trencada de fa molt de temps.

45