75 PASTOR ALEMA

Pastor Alema, femella, 7, 8 anys, molt bona.

75