80 CREUAT

Creuat, femella, 4, 5 anys, poregosa.

80