86 MESTIS

Mestis, femella, de 8, 9 anys, amb un tumor mamari.

86