111 PASTOR ALEMA

Pastor alema. Mascle. De uns 2 o 3 anys. Bo en les persones doçil

111