112 CREUAT

Creuat. Mascle. De uns 2 anys. Bo i sociable

112