138 CREUAT

Creuat. femella. De 3 anys. Bo i sociable

138