146 CREUAT

Creuat. Mascle. De 2 o 3 anys. Bo i sociable

146