151 CREUAT

Creuat. Mascle. Edat de uns 10 mesos. Castrat. Bo i sociable

151