155 CREUAT

Creuat, femela, va naixer el 05/09/2014, de nom Perla.

155