172 CREUAT

Creuat. Femella.Data de naixement 9/6/17. Bona i mol sociable

172