226 PASTOR ALEMA

Pastor alema. Mascle. De uns 7 anys. bo i no esporta be en gosos xicotets

226