296 CREUAT

Creuat. Mascle. De uns 7 anys. Bo

269