134 CREUAT

Creuat, femella, amy i mig d´edad.

134