187 CEUAT

Creuat. Mascle. De nom PERLIN. Data de naixement 17/4/21. Bo

187