124 CREUAT

Creuat de Stanford, femella, va naixer el 15/01/2017, de nom Nara.

124