148 CREUAT

Creuat, mascle,edad: any i mig, de caracter molt temeros.

148