149 PASTOR ALEMA

Pastor Alema, mascle, 6, 7 anys,molt bo de caracter.

149