167 MASTIN

Mastin espanyol, femella, edad: dos anys i mig, caracter molt bona.

167