243 AMERICAN ESTANFORD

American Stanford, femella, de nom Senya, de uns tres anys, molt tranquila.

243