393 CREUAT

Creuat de Stanford, mascle, any i mig d´edad.

393