403 CREUAT

Creuat.Mascle.De 1 any y mitx.Bo pero dominant

403