24 PASTOR ALEMA

P.Alema, mascle, va naixer el 01/10/2012,de nom Baster. No es porta bé amb altres gossos.

24