57 PASTOR ALEMA

Pastor Alema. Femella. De nom TARA. Data de naixement 20/07/2014. Poregossa i algo agressiva.

57