85 CREUAT

Creuat. Femella. De uns 6 mesos. bona i creguda

85