106 PASTOR ALEMA

Pastor Alema, mascle, va naixer el 23/05/2013, de nom Anti.

106