118 A.STANFORD

A. Stanford, femella, un any d´edad aprox. molt bona.

118