153 CREUAT

Creuat. Mascle. De nom COCO. Data de naixement 01/04/2013. Bo i dominant.

153