156 PASTOR ALEMA

Pastor Alema, mascle, va naixer el 10/10/2009, de nom Rocky, molt dominant.

156