159 PASTOR ALEMA

Pastor Alema, mascle, de nom Gim, vanaixer el 28/11/2011, molt bo.

159