160 CREUAT

Creuat. Femella. De uns 2 anys. Algo poregosa

160