242 CREUAT

Creuat de Pointer, mascle, 3 anys.

242