2 PASTOR ALEMA CREUAT

Pastor alema. Femella. De uns 2 anys. Bo i sociable

2