76 CREUAT

Creuat, femella, va naixer el 10/02/2017, de nom Flica.

76