175 CREUAT

Creuat de Podenco, femella, va naixer el 01/01/2017, de nom Morena.

175