61 PASTOR ALEMA

Pastor alema. Femella. De uns 7 o 8 anys. Recollida per la zona de Llutxent.

61