133 CREUAT

Creuat, mascle, any i mig d´edad.

133